Az Elektronikus Árverési Felület adatvédelmi tájékoztatója

 

Tisztelt Látogatónk!

 

Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) használata közben Ön egyes, a személyes azonosításhoz szükséges adatait átadja az adóhatóságnak.

Az EÁF felületén zajló árverésen való részvételhez az Ügyfélkapun történő regisztráció szükséges, ami lehetővé teszi számunkra az Ön azonosítását. Az EÁF használatához azonban szükséges még az EÁF-re történő bejelentkezés is.

A bejelentkezés tartalmazza az Ön azonosító adatait (pl. születési idejét, anyja nevét, lakcímét), jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet nevében történő bejelentkezés esetén a törvényes képviselő nevét, azonosító adatait, és a társaság adóazonosító számát, külföldi személy esetében a székhely illetve lakóhely szerinti országot.

Az EÁF-et úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen azon biztonsági előírásoknak, melyek szerint az Ön adatainak kezelése csak az EÁF biztonságos és jogszerű működéséhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történhet.

A honlap üzemeltetéséhez az adózással összefüggő adatok védelme érdekében a NAV informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató szerver gépeit vesszük igénybe.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53.§ (2) bekezdése értelmében az adóhatóságot a hivatali eljárása során titoktartási kötelezettség terheli. Az Ön adatait, amelyek az  EÁF működésével összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a NAV nem adja tovább. A bejelentkezés során rögzített adatainak kezelésével kapcsolatos jogaira a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

 

Az internetes ügyfélszolgálatunkon (Help Desk) adataihoz munkatársaink feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett EÁF szolgáltatások teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, kapcsolatfelvételi oldalunk űrlapját használhatja.